Liikkumisen kynnyksellä

Liikkuminen on ihmiselle perustarve. Mukavuudenhalu on ihmisen perusominaisuus. Lauri ”Tahko” Pihkala jo aikanansa mietiskeli, miten nämä kaksi edellä mainittua, toisilleen täyttä vastakohtaa, saataisiin yhdistettyä. Ratkaisuna Pihkala piti kuntoliikuntaa ja liikunnan tekemistä yleisestikin osaksi päivittäistä elämänrytmiä. Kuntoliikunnasta, kuten koululiikunnastakin, on tullut Pihkalan aikojen jälkeen iso osa suomalaista liikunta- ja hyvinvointikulttuuria. 

 

 

Suomessa kuntia velvoittaa liikuntalaki, jonka vähimmäisvaade on liikunnan ja liikkumisen harrastamiseen soveltuvien olosuhteiden luominen. Suuri osa suomalaisista kunnista järjestää olosuhteiden lisäksi ohjattua liikuntatoimintaa ikääntyvälle väestön osalle sekä erityisryhmille. Osa kunnista tuottaa liikunnanohjauspalveluita laajemmin myös työikäiselle väestölle sekä lapsille ja nuorille. Nykypäivänä kolmannen sektorin rooli palveluiden järjestäjänä on hyvin vahva ja tarjontaa palveluissa löytyy varmasti jokaiseen tarpeeseen. Kaikesta tarjonnasta huolimatta kynnys mukavuudenhalun ja liikkumisen, liikunnan harrastamisen, välillä voi olla liian korkea. Joillekin se voi olla jopa ylitsepääsemätön.

Liikuntapalveluita tuottavat tahot pyrkivät luomaan matalankynnyksen ryhmiä, jotta ihmiset voisivat aloittaa liikkumisen ilman liian suurta loikkaa oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Sellaisia voi olla esimerkiksi ikäihmisille suunnatut liikunnan kokeiluryhmät ja kevennetyt kuntoliikunnan ryhmät. Kaikki perustarjonta ei aina vetoa kaikkiin ja tietyt liikuntamuodot eivät välttämättä edes sovellu jokaiselle jo pelkästään fyysisten lähtökohtien vuoksi. Jokaiselle kuitenkin on löydettävissä se oma tapa tehdä ja liikkua, joko eri lajien kirjosta tai vähintäänkin sovelletusti. ”Vanha koira ei opi uusia temppuja” on sanonta, jolle ei nykypäivänä enää välttämättä löydy liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta totuuspohjaa.

Ihan jokainen meistä pystyy liikkumaan katsomatta ikään, sukupuoleen, kulttuuritaustaan, fyysisiin ominaisuuksiin tai rajoitteisiin. Avain on löytää se jokaiselle sopiva tapa liikkua ja siinä liikunnan alan ammattilaiset ovat juuri yksilöä varten. Liikunta on myös jokaisen oikeus ja eräällä tapaa myös jokaisen vastuu. Oma fyysinen kokonaisuutemme, kehomme, vaatii liikuntaa perustarpeena pysyäkseen toimintakykyisenä. Fyysinen aktiivisuus on perusedellytys ikääntymisen tuomille rajoitteille ja liikunnan avulla säilytämme omatoimisuutemme iänkin jo karttuessa. Meillä jokaisella on myös vastuu jakaa tietoa omille lapsillemme liikkumisen merkityksestä. ”Aina toiseen ja kolmanteen sukupolveen asti”.  

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n liikuntapalveluiden tarjottimelta löytyy matalankynnyksen liikuntakokeiluryhmä, ”eläkeliikuntastartti”, jossa ryhmän toiveiden mukaan pääsee testaamaan monipuolisesti erilaisia liikunnan muotoja. Ryhmä on ensisijaisesti suunnattu eläkkeelle juuri jääneille tai piakkoin jääville henkilöille.  Ikäihmisille löytyy myös maksuttomana toimintana Elenia-areenan megajumppa torstaisin klo 9-9.45, jossa syksyn aikana kävijämäärä on vakiintunut 60-80 henkilöön, mutta mukaan mahtuu mainiosti vielä tuplaten enemmänkin. Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina megajumpan tilalla järjestetään klo 9 alkaen Liikuntatori –tapahtuma, jossa pääsee laajemmin kokeilemaan vaihtuvin teemoin erilaisia tapoja liikkua! Ohjauspalvelumme tuottaa myös matalankynnyksen liikuntaryhmiä osana Hämeenlinnan kaupungin OVAT-ryhmätoimintoja sekä nuorille aikuisille että aikuisille työttömille ja vailla opiskelupaikkaa oleville.

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy kannustaa kaikkia liikkumaan oman hyvinvoinnin ja terveyden eteen sekä jakamaan liikunnasta ja liikkumisesta saatua hyvää oloa muiden kanssa.

Lisätietoja ryhmistä ynnä muista Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n liikuntapalveluista internetissä osoitteesta www.hmlliikuntahallit.fi Ryhmistä voi tiedustella myös puhelinnumerosta 03) 621 7777PALAUTE

Toivomme palautetta käyttäjiltä parantaaksemme palveluamme. Voit lähettää vapaamuotoisen palautteen osoitteeseen toimisto(at)hmlliikuntahallit.fi


Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
Kiekkoritarinkuja 3 A
13130 Hämeenlinna

Puh. 03-621 2558

Asiakaspalvelu avoinna:
maanantai-perjantai
klo 9.00–15.00

Muut yhteystiedot

Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste