Ohjattu kuntosaliharjoittelu ja vesijumppa kiinnostavat hämeenlinnalaisia ikääntyneitä eniten, selviää ikääntyneille keväällä 2012 toteutetusta markkinatutkimuksesta. Muita kiinnostavia ohjatun liikunnan muotoja olivat mm. sauvakävely ja venyttely. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista oli kiinnostunut myös ikääntyneille suunnatuista liikuntaleireistä.

 

Naisten osalta suosituimmat liikuntamuodot tutkimuksen tulosten mukaan olivat vesijumppa, kuntosaliharjoittelu, sauvakävely, venyttely ja vesijuoksu. Miesten osalta puolestaan suosituimpia olivat kuntosaliharjoittelu, pyöräily, murtomaahiihto, vesijumppa ja sauvakävely. Tutkimuksessa selvitettiin myös syitä, miksi vastaajat eivät liiku ohjatuissa ryhmissä. Suurimmiksi syiksi nousivat ohjattujen ryhmien kallis hinta, sitoutuminen ryhmään pitkäksi aikaa ja tietämättömyys liikuntaryhmistä.

 

Markkinatutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2012 osana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 434 60–90-vuotiasta hämeenlinnalaista. – Tutkimus liittyi Hämeenlinnan Liikuntahallien liikunnanohjauspalveluiden tuotteistamisprojektiin, jossa erityistarkastelussa olivat ikääntyneiden asiakaslähtöiset palvelut, kertoo Hämeenlinnan Liikuntahallien johtava liikunnanohjaaja Markus Rantsi. – Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään hyödyksi kehitettäessä entistä houkuttelevampia palveluita myös heille, jotka eivät vielä liiku ohjatusti, Rantsi jatkaa.

 

Lisätietoja:
Markus Rantsi
Johtava liikunnanohjaaja
Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
(03) 621 5561
markus.rantsi(at)hmlliikuntahallit.fiPALAUTE

Toivomme palautetta käyttäjiltä parantaaksemme palveluamme. Voit lähettää vapaamuotoisen palautteen osoitteeseen toimisto(at)hmlliikuntahallit.fi